Κρουστά

Τα κρουστά είναι μια μεγάλη οικογένεια μουσικών οργάνων. Ονομάζονται έτσι επειδή ο ήχος που παράγουν προκαλείται από κρούση είτε κάποιου ειδικού εξαρτήματος (σφυράκι ή μπαγκέτα) είτε του χεριού πάνω σε αυτά.
Διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τον καθορισμό ή όχι της τονικής τους οξύτητας: Υπάρχουν κρουστά που παράγουν κρότο (άτονα) αλλά και κρουστά που παράγουν τόνο (μουσική νότα). Παραδείγματα: Τύμπανα, Τομ, Ταμπούρο, Κύμβαλα, Νταούλι, Ντέφι, Ξυλόφωνο, Καστανιέτα, Ντραμς.
Πρόκειται για ένα μεγάλο πλήθος οργάνων που παράγουν ήχο, είτε ως ιδιόφωνα, είτε ως μεμβρανόφωνα, αλλά και μερικά χορδόφωνα.
Σημαντική είναι η διαφοροποίηση των κρουστών σε τονικά ή χρωματικά (τύμπανο, σελέστα, ξυλόφωνο κ.ά.) και σε άτονα ή άχρωμα (κρόταλα, τρίγωνο, ντέφι κ.ά.).
Oι μπαγκέτες που χρησιμοποιούνται ως πλήκτρα για τα κρουστά όργανα είναι καταρχήν βέργες με ελεύθερο ή επενδυμένο άκρο.
Αυτή η επένδυση είναι διαφορετική, ανάλογα με το όργανο και το συγκεκριμένο ηχόχρωμα που επιδιώκεται.

Τα κρουστά όργανα αποτελούν τις αρχαιότερες διατάξεις που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την παραγωγή ήχου.
Με τη χρήση τους στη μουσική, ενισχύεται η δυναμική και τονίζεται ο ρυθμός του μουσικού κομματιού.