Μονωδία

Στη μουσική, ως μονωδία, μία φωνή τραγουδά την κυρίως μελωδία του μουσικού κομματιού, ξεχωρίζοντας από τις υπόλοιπες φωνές της χορωδίας, οι οποίες έχουν συνοδευτικό ρόλο.

Τα μαθήματα μονωδίας διεξάγονται κυρίως με τη συνδρομή του πιάνου, που, ως πολυφωνικό όργανο, διαμορφώνει το αρμονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται και ερμηνεύει η ανθρώπινη φωνή.
Ανάλογα με την έκταση και το ηχόχρωμά της, η κάθε φωνή χωρίζεται σε υψίφωνο ή soprano (ψηλή γυναικεία φωνή), τη μεσόφωνο ή contralto (χαμηλή γυναικεία φωνή), τον οξύφωνο ή tenoro (ψηλή ανδρική φωνή) και το βαθύφωνο ή basso (χαμηλή ανδρική φωνή).

Η ανθρώπινη φωνή είναι το μουσικό εκείνο όργανο που μπορεί να εκφράσει καλύτερα από κάθε άλλο το ανθρώπινο συναίσθημα.