Πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους, δίνουν εξετάσεις ενώπιον επιτροπής καταξιωμένων καθηγητών και εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και λαμβάνουν πτυχίο ή δίπλωμα στο μουσικό όργανο ή μάθημα που σπούδασαν.

Τα πτυχία και διπλώματα αυτά είναι συχνά το «κλειδί» που θα ανοίξει την πόρτα της επαγγελματικής ενασχόλησης με τη μουσική.
Ειδικά τα μικρά παιδιά που έχουν όλα τα χρόνια μπροστά τους, ανεξάρτητα αν έχουν εκφράσει ή όχι επιθυμία για επαγγελματική ενασχόληση στο μέλλον, καλό είναι να δίνουν κάθε χρόνο προαγωγικές εξετάσεις και να κατοχυρώνουν τα επίπεδα σπουδών τους και η απόφαση ας έρθει αργότερα.

Και σε τι θα τους χρησιμεύσει το πτυχίο;

  • Τα περισσότερα παιδιά κινητοποιούνται και μελετούν περισσότερο λόγω των εξετάσεων που δίνουν κάθε χρόνο, οπότε έχουν γρηγορότερη πρόοδο

  • Το πτυχίο αυτό καθαυτό είναι μια αναγνώριση της αξίας τους και μια ανταμοιβή για τους κόπους τους τόσων ετών. Είναι ένα επίτευγμα για το οποίο θα είναι υπερήφανοι σε όλη τους τη ζωή

  • Κάποιοι ενδεχομένως στο μέλλον ν’ ασχοληθούν επαγγελματικά, οπότε το πτυχίο είναι συνήθως απαιτούμενο

Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι κυρίως τα μουσικά όργανα και μαθήματα που σχετίζονται με την κλασική μουσική.
Για τα υπόλοιπα όργανα και μαθήματα ακολουθούνται προγράμματα σπουδών αντίστοιχα μ’ εκείνα των εγκυρότερων μουσικών εκπαιδευτήριων του εξωτερικού και με το πέρας των σπουδών χορηγούνται οι σχετικοί τίτλοι σπουδών.