Τραγούδι

Το τραγούδι είναι η μουσική που παράγει η ανθρώπινη φωνή και θα το συναντήσουμε σε όλους τους πολιτισμούς που δημιούργησε ο άνθρωπος.
Το τραγούδι μπορεί να είναι μια μικρή σε διάρκεια μουσική σύνθεση (που είναι συνηθέστερο στην εποχή μας) ή με μεγαλύτερη διάρκεια γραμμένη για την ανθρώπινη φωνή και μπορεί να τραγουδιέται από μια ή περισσότερες φωνές, με τη συνοδεία ή όχι μουσικών οργάνων.

Το τραγούδι είναι το πιο δημοφιλές είδος μουσικής. Σε αυτό μπορούμε να εντάξουμε όλα τα είδη της μουσικής που γράφεται για την ανθρώπινη φωνή, αν και ο πιο κοινά αποδεκτός ορισμός για το τραγούδι, είναι ότι πρόκειται μια σύντομη μουσική σύνθεση (μερικά λεπτά), σε συνδυασμό με στίχους (ποίηση).