Τσέλο

Το βιολοντσέλο (ή τσέλο) που είναι το τρίτο σε μέγεθος όργανο της οικογένειας των εγχόρδων με δοξάρι, έχει απαλό ήχο και μεγάλες εκφραστικές δυνατότητες.
Είναι απαραίτητο όργανο στην συμφωνική ορχήστρα και έχει 4 χορδές κουρδισμένες σε ντο, σολ, ρε, λα.
Σήμερα, ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος με τη συμμετοχή του σε μοντέρνες ορχήστρες και σε σύγχρονα μουσικά είδη.

Για την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης του οργάνου και από τα πρώτα μαθήματα, ο σπουδαστής εκπαιδεύεται από τον διδάσκοντα στην υπομονή για το αποτέλεσμα και στη μεθοδική μελέτη.
Η διαδικασία της εκμάθησης βιολοντσέλου συμβάλλει στην ανάπτυξη του διανοητικού και φυσικού συντονισμού και αυτοελέγχου, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παιδική δραστηριότητα, εντός ή εκτός σχολείου.