Φλάουτο

Το φλάουτο είναι ξύλινο αερόφωνο (πνευστό) όργανο και ο εκτελεστής το τοποθετεί σε πλάγια θέση ως προς το κεφάλι του. Πρόκειται για ένα ξύλινο ή μεταλλικό σωλήνα που έχει 16 τρύπες οι οποίες ανάλογα με το ποιες είναι ανοικτές ή κλειστές παράγουν τα διαφορετικά ύψη των φθόγγων.Το φλάουτο είναι ένα ιδιαίτερα εκφραστικό όργανο,ενώ οι δυνατότητές του σε ποικίλματα, τρίλλιες και διαφόρων ειδών γρήγορα «περάσματα» είναι εντυπωσιακές.Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κλασσικές συμφωνικές αλλά και μοντέρνες ορχήστρες.

Η φιλοσοφία της διδασκαλίας συνοψίζεται στην προσαρμογή του μαθήματος στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε φλαουτίστα, έτσι ώστε η διαδικασία της μάθησης να παραμένει ενδιαφέρουσα και τα αποτελέσματα της δουλειάς να είναι άμεσα.
Με ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο, τίθενται οι βάσεις της σωστής εκμάθησης του φλάουτου, ενώ παράλληλα οι μαθητές αποκτούν βασικές θεωρητικές και ευρύτερες μουσικές γνώσεις.