Μουσική Σχολή Κ. Μπεχράκη

Μάθετε περισσότερα

Αναγνωρισμένη από το κράτος
Ιδρυτές – Καλλιτεχνικοί Διευθυντές


 • Κυριάκος Μπεχράκης – Master of Arts & Master of Science (The City University of New York)
 • Καλλιόπη Παπαδάκου – Μπεχράκη – Bachelor of Αrts & Master of Arts (The City University of New York)

Σας καλωσορίζουμε στις ηλεκτρονικές σελίδες της Μουσικής Σχολής μας!

Συνοδοιπόροι με τη μουσική… 
10 χρόνια στη Νέα Υόρκη, 25 χρόνια στα Βριλήσσια. Παρέχουμε αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία και διπλώματα. Με τμήματα μουσικής προπαιδείας, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, στοχεύουμε σε μια ολόπλευρη μουσική παιδεία.

«…η μουσική σκάβει τον ουρανό…» (Charles Baudelaire)
Γιατί μέσα από τη μουσική το παιδί και το άτομο:

 • Καλλιεργεί τη μάθηση
 • Εξελίσσει την κριτική του σκέψη
 • Ανεβάζει το μέσο όρο ευφυΐας του
 • Αυξάνει τις μαθησιακές του επιδόσεις
 • Ενισχύει τις αντιληπτικές του ικανότητες (έρευνες κάνουν λόγο για ανάπτυξη της αντίληψης κατά 25%)
 • Καλλιεργεί τη μνήμη και τη φαντασία του
 • Αναπτύσσει την αισθητική του παιδεία
 • Μαθαίνει την πειθαρχία
 • Εκφράζεται και δημιουργεί